Цени на примерни конфигурации за алуминиева и PVC дограма

1

5 – камерен Profilink цвят бял

 • стъклопакет 24мм: 4мм бяло/4мм бяло – 81,00 лв.
 • стъклопакет 24мм: 4мм бяло/4мм нискоемисионно – 86,00 лв.

5 – камерен Veka цвят бял

 • стъклопакет 24мм: 4мм бяло/4мм бяло – 87,00 лв.
 • стъклопакет 24мм: 4мм бяло/4мм нискоемисионно – 92,00 лв.

5 – камерен Profilink цвят дървесна имитация

 • стъклопакет 24мм: 4мм бяло/4мм бяло – 101,00 лв.
 • стъклопакет 24мм: 4мм бяло/4мм нискоемисионно – 106,00 лв.

5 – камерен Veka цвят дървесна имитация

 • стъклопакет 24мм: 4мм бяло/4мм бяло – 118,00 лв.
 • стъклопакет 24мм: 4мм бяло/4мм нискоемисионно – 123,00 лв.

2

5 – камерен Profilink цвят бял

 • стъклопакет 24мм: 4мм бяло/4мм бяло – 152,00 лв.
 • стъклопакет 24мм: 4мм бяло/4мм нискоемисионно – 157,00 лв.

5 – камерен Veka цвят бял

 • стъклопакет 24мм: 4мм бяло/4мм бяло – 165,00 лв.
 • стъклопакет 24мм: 4мм бяло/4мм нискоемисионно – 170,00 лв.

5 – камерен Profilink цвят дървесна имитация

 • стъклопакет 24мм: 4мм бяло/4мм бяло – 193,00 лв.
 • стъклопакет 24мм: 4мм бяло/4мм нискоемисионно – 198,00 лв.

5 – камерен Veka цвят дървесна имитация

 • стъклопакет 24мм: 4мм бяло/4мм бяло – 220,00 лв.
 • стъклопакет 24мм: 4мм бяло/4мм нискоемисионно – 225,00 лв.

3

5 – камерен Profilink цвят бял

 • стъклопакет 24мм: 4мм бяло/4мм бяло – 231,00 лв.
 • стъклопакет 24мм: 4мм бяло/4мм нискоемисионно – 241,00 лв.

5 – камерен Veka цвят бял

 • стъклопакет 24мм: 4мм бяло/4мм бяло – 254,00 лв.
 • стъклопакет 24мм: 4мм бяло/4мм нискоемисионно – 265,00 лв.

5 – камерен Profilink цвят дървесна имитация

 • стъклопакет 24мм: 4мм бяло/4мм бяло – 290,00 лв.
 • стъклопакет 24мм: 4мм бяло/4мм нискоемисионно – 301,00 лв.

5 – камерен Veka цвят дървесна имитация

 • стъклопакет 24мм: 4мм бяло/4мм бяло – 335,00 лв.
 • стъклопакет 24мм: 4мм бяло/4мм нискоемисионно – 345,00 лв.

4

5 – камерен Profilink цвят бял

 • стъклопакет 24мм: 4мм бяло/4мм бяло – 315,00 лв.
 • стъклопакет 24мм: 4мм бяло/4мм нискоемисионно – 325,00 лв.

5 – камерен Veka цвят бял

 • стъклопакет 24мм: 4мм бяло/4мм бяло – 345,00 лв.
 • стъклопакет 24мм: 4мм бяло/4мм нискоемисионно – 356,00 лв.

5 – камерен Profilink цвят дървесна имитация

 • стъклопакет 24мм: 4мм бяло/4мм бяло – 395,00 лв.
 • стъклопакет 24мм: 4мм бяло/4мм нискоемисионно – 406,00 лв.

5 – камерен Veka цвят дървесна имитация

 • стъклопакет 24мм: 4мм бяло/4мм бяло – 449,00 лв.
 • стъклопакет 24мм: 4мм бяло/4мм нискоемисионно – 459,00 лв.

5

5 – камерен Profilink цвят бял

 • стъклопакет 24мм: 4мм бяло/4мм бяло – 291,00 лв.
 • стъклопакет 24мм: 4мм бяло/4мм нискоемисионно – 304,00 лв.

5 – камерен Veka цвят бял

 • стъклопакет 24мм: 4мм бяло/4мм бяло – 323,00 лв.
 • стъклопакет 24мм: 4мм бяло/4мм нискоемисионно – 336,00 лв.

5 – камерен Profilink цвят дървесна имитация

 • стъклопакет 24мм: 4мм бяло/4мм бяло – 363,00 лв.
 • стъклопакет 24мм: 4мм бяло/4мм нискоемисионно – 376,00 лв.

5 – камерен Veka цвят дървесна имитация

 • стъклопакет 24мм: 4мм бяло/4мм бяло – 421,00 лв.
 • стъклопакет 24мм: 4мм бяло/4мм нискоемисионно – 434,00 лв.

6

5 – камерен Profilink цвят бял

 • стъклопакет 24мм: 4мм бяло/4мм бяло – 357,00 лв.
 • стъклопакет 24мм: 4мм бяло/4мм нискоемисионно – 370,00 лв.

5 – камерен Veka цвят бял

 • стъклопакет 24мм: 4мм бяло/4мм бяло – 395,00 лв.
 • стъклопакет 24мм: 4мм бяло/4мм нискоемисионно – 409,00 лв.

5 – камерен Profilink цвят дървесна имитация

 • стъклопакет 24мм: 4мм бяло/4мм бяло – 448,00 лв.
 • стъклопакет 24мм: 4мм бяло/4мм нискоемисионно – 462,00 лв.

5 – камерен Veka цвят дървесна имитация

 • стъклопакет 24мм: 4мм бяло/4мм бяло – 515,00 лв.
 • стъклопакет 24мм: 4мм бяло/4мм нискоемисионно – 528,00 лв.

7

5 – камерен Profilink цвят бял

 • стъклопакет 24мм: 4мм бяло/4мм бяло – 227,00 лв.
 • стъклопакет 24мм: 4мм бяло/4мм нискоемисионно – 238,00 лв.

5 – камерен Veka цвят бял

 • стъклопакет 24мм: 4мм бяло/4мм бяло – 252,00 лв.
 • стъклопакет 24мм: 4мм бяло/4мм нискоемисионно – 264,00 лв.

5 – камерен Profilink цвят дървесна имитация

 • стъклопакет 24мм: 4мм бяло/4мм бяло – 291,00 лв.
 • стъклопакет 24мм: 4мм бяло/4мм нискоемисионно – 302,00 лв.

5 – камерен Veka цвят дървесна имитация

 • стъклопакет 24мм: 4мм бяло/4мм бяло – 339,00 лв.
 • стъклопакет 24мм: 4мм бяло/4мм нискоемисионно – 351,00 лв.

8

5 – камерен Profilink цвят бял

 • стъклопакет 24мм: 4мм бяло/4мм бяло – 227,00 лв.
 • стъклопакет 24мм: 4мм бяло/4мм нискоемисионно – 238,00 лв.

5 – камерен Veka цвят бял

 • стъклопакет 24мм: 4мм бяло/4мм бяло – 252,00 лв.
 • стъклопакет 24мм: 4мм бяло/4мм нискоемисионно – 264,00 лв.

5 – камерен Profilink цвят дървесна имитация

 • стъклопакет 24мм: 4мм бяло/4мм бяло – 291,00 лв.
 • стъклопакет 24мм: 4мм бяло/4мм нискоемисионно – 302,00 лв.

5 – камерен Veka цвят дървесна имитация

 • стъклопакет 24мм: 4мм бяло/4мм бяло – 339,00 лв.
 • стъклопакет 24мм: 4мм бяло/4мм нискоемисионно – 351,00 лв.

9

5 – камерен Profilink цвят бял

 • стъклопакет 24мм: 4мм бяло/4мм бяло – 227,00 лв.
 • стъклопакет 24мм: 4мм бяло/4мм нискоемисионно – 238,00 лв.

5 – камерен Veka цвят бял

 • стъклопакет 24мм: 4мм бяло/4мм бяло – 252,00 лв.
 • стъклопакет 24мм: 4мм бяло/4мм нискоемисионно – 264,00 лв.

5 – камерен Profilink цвят дървесна имитация

 • стъклопакет 24мм: 4мм бяло/4мм бяло – 291,00 лв.
 • стъклопакет 24мм: 4мм бяло/4мм нискоемисионно – 302,00 лв.

5 – камерен Veka цвят дървесна имитация

 • стъклопакет 24мм: 4мм бяло/4мм бяло – 339,00 лв.
 • стъклопакет 24мм: 4мм бяло/4мм нискоемисионно – 351,00 лв.

10

5 – камерен Profilink цвят бял

 • стъклопакет 24мм: 4мм бяло/4мм бяло – 227,00 лв.
 • стъклопакет 24мм: 4мм бяло/4мм нискоемисионно – 238,00 лв.

5 – камерен Veka цвят бял

 • стъклопакет 24мм: 4мм бяло/4мм бяло – 252,00 лв.
 • стъклопакет 24мм: 4мм бяло/4мм нискоемисионно – 264,00 лв.

5 – камерен Profilink цвят дървесна имитация

 • стъклопакет 24мм: 4мм бяло/4мм бяло – 291,00 лв.
 • стъклопакет 24мм: 4мм бяло/4мм нискоемисионно – 302,00 лв.

5 – камерен Veka цвят дървесна имитация

 • стъклопакет 24мм: 4мм бяло/4мм бяло – 339,00 лв.
 • стъклопакет 24мм: 4мм бяло/4мм нискоемисионно – 351,00 лв.

11

Алуминиева врата студен профил цвят бял

 • термопанел 20мм в цвят бял – 256,00 лв.
 • ПДЧ 18мм в цвят бял – 232,00 лв.

Алуминиева врата студен профил цвят дървесна имитация

 • термопанел 20мм в цвят дървесна имитация – 343,00 лв.
 • ПДЧ 18мм в цвят дървесна имитация – 300,00 лв.

12

Алуминиева врата студен профил цвят бял

 • стъклопакет 18мм: 4мм огледало/4мм огледало – 279,00 лв.
 • стъклопакет 18мм: 4мм огледало/4мм хим.мат – 288,00 лв.

Алуминиева врата студен профил цвят дървесна имитация

 • стъклопакет 18мм: 4мм огледало/4мм огледало – 337,00 лв.
 • стъклопакет 18мм: 4мм огледало/4мм хим.мат – 345,00 лв.

13

Алуминиево двурелсово двукрило плъзгане цвят бял

 • стъклопакет 18мм: 4мм огледало/4мм огледало – 564,00 лв.
 • стъклопакет 18мм: 4мм огледало/4мм хим.мат – 542,00 лв.

Алуминиево двурелсово двукрило плъзгане цвят дървесна имитация

 • стъклопакет 18мм: 4мм огледало/4мм огледало – 644,00 лв.
 • стъклопакет 18мм: 4мм огледало/4мм хим.мат – 622,00 лв.

 

* Посочените цени са изчислени с 20% отстъпка, която важи при цялостно предплащане на сумата по договора.

*Цените са в лв. с ДДС и включват монтаж, демонтаж на старата дървена дограма  и подарък – комарник.