Хидроизолация на покриви

Най-важната част от ремонт на покриви е хидроизолацията, която има за цел да изолира проблемни течове и да осигури комфорт за обитателите на жилищни или бизнес помещения, разположени в самата сграда. Една от причините да е толкова важна хидроизолацията на покриви е фактът, че те са изключително тежко натоварвани при различните атмосферни условия – сняг, дъжд или слънчево време.

Един от най-масовите материали при ремонт на покриви и тяхната хидроизолация е битумът или т.нар. битумна мембрана, която се е доказала във времето като надежден и сигурен избор. Битумната хидроизолация може да бъде на руло или на листове.

В зависимост от своят състав, битумът може да бъде пластичен, еластичен или съвсем твърд. Също така се използва и в течна форма. Въз основа на тези свои материални качества, в много области битумът намира приложение като полезен строителен материал, който много добре и лесно се обработва. Към това може да се прибави и факта, че битумът като естествен продукт, е добре поносим от хората и природата и отговаря на всички екологични стандарти. Точно поради тези причини, битумът се е превърнал в един от основните строителни материали в днешно време. Ползата от полагането му се дължи на факта, че химическият състав на материала позволява ефективното уплътняване и изолиране на покрива против влага.

За да се получи добра адхезия и битумните материали да се захванат оптимално върху повърхности като метал, дърво или бетон, е необходимо основата да бъде третирана предварително с битумен грунд. Той представлява грундиращо покритие на битумна основа, което се нанася преди запояване или залепване на основния материал. След пълното изсъхване на основата, може да се започне с полагането на основното битумно покритие.

Видове дейности

  • Почистване на покрива
  • Запълване на по-големите неравности със строително лепило;
  • Грундиране с контактен и свързващ грунд за създаване на по-добра контактна повърхност с основата;
  • Нанасяне на първи слой воалит или полизол 3 кг./м2;
  • Нанасяне на втори слой воалит или полизол 4,5 кг./м2 с посипка.