Стъклопакети

Стъклопакетът е важен изолатор

Представете си прозорец 2,5 х 1,5 м. Каква част от него е профилът и каква – стъклопакетът? В масовият случай профилът не е повече от 20% от прозореца. Тогава, ако поръчате скъп профил и сложите обикновен стъклопакет 24 мм, ще повишите топлоизолацията само с една пета от потенциала й. Най-разумното решение, разбира се, е хубав профил с дебел стъклопакет с високоенергийно или ка-стъкло. По-добрият вариант е да инвестирате основно в стъклопакета и ще постигнете впечатляващ ефект при разумен разход на средства. С други думи – най-скъпият стъклопакет върши далеч по-добра работа от най-скъпия профил.

Конденз по стъклопакета

Ако запечатите перфектно помещението с най-добрата алуминиева или PVC дограма и няма климатик, който да изсушава въздуха, не очаквайте, че влагата ще изчезне по магически път – тя задължително ще кондензира върху най-студената повърхност, а обикновено това е дограмата или по-точно стъклопакетът. Проветрявайте и климатизирайте. За намаляване влагата в помещението можете да направите и следното: разпределете равномерно растенията в различни помещения – те отделят много влага благодарение на фотосинтезата – или ги преместете в помещение с по-голяма кубатура. Вкарването на свеж въздух е необходимо, за да се установи баланс на влажността в помещението.

Конденз вътре в стъклопакета

Влагата се появява вътре, когато стъклопакетът се е разхерметизирал напълно или, когато е сложен некачествен силипорит (силикагел – хигроскопичен зърнест материал), който не успява да абсорбира добре остатъчната влага в стъклопакета.

Шумоизолация

Звукът преминава лесно през еднакво дебели стъкла, например 2 по 4 mm. Ако сложите 4 и 5 mm, ще има малко по-добър ефект. На съвсем друго ниво е звукоизолацията на троен пакет със стъкла, например 4, 5 и 6 mm, a ако и разстоянията между тях са различни – ето това е истинският убиец на звука!

Устройство и технически параметри

Стъклопакетът е конструкция от две или повече стъкла, между които има въздушно пространство, образувано от различни по размер дистанционери, и затворено херметично.

За да е с добри технически показатели, един стъклопакет трябва да има две степени на уплътнение. Двубариерният стъклопакет се състои от дистанционерна рамка, напълнена с адсорбент (молекулярно сито), върху която двустранно се полага бутил, служещ като бариера против преминаване на водни пари (първа степен на уплътнение). Втората бариера е външното уплътняване на пространството между стъклата и дистанционера с полисулфид.

Дистанционерът, който най-често е алуминиев, служи за разделяне на определено разстояние на стъклата, а затворената вътре заедно с въздуха влага при производството на стъклопакета се поглъща от абсорбента, с който е напълнен.

Основни видове стъклопакети
1. Двоен стъклопакет с бяло флоатно стъкло – 24 мм
Две прозрачни флоатни стъкла по 4 мм, дистанционер 16 мм
Топлопреминаване (Ug) – 2.7 W/m2/K (без газ аргон)
Топлопреминаване (Ug) – 2.6 W/m2/K (с газ аргон)
Светлопропускливост (Tl) – 81.1 %
Соларен фактор (Sf) – 77.1 %
Шумоизолация (Rw) – 30 dB

2. Двоен стъклопакет с бяло флоатно и КА стъкло – 24 мм
КА стъклото не е нищо повече от обикновено флоатно стъкло с нанесен по метода на пиролизата тънък слой (няколко стотин ангстрьома) метален окис. При цялата си простота, обаче, стъклопакетът с K-стъкло е почти два пъти по-добър изолатор от обикновения стъклопакет. Възможно е да се запълва с газ аргон и това подобрява коефициента на топлопроводимост на целия пакет с още 10%.
Коефициентът на топлопроводимост Ug показва количеството топлина, която преминава през 1 кв.м. от стъклото за 1 час при разлика в температурата от двете страни – 1 градус. Например: В стаята е 20 градуса, а навън – 0 градуса. През обикновен стъклопакет 24 мм, бяло/бяло, 4 мм + 4 мм, на стандартен панелен прозорец 2050/1360 мм губим 2,8 W х 20 градуса разлика в температурата х 2,23 м2(80% от общата площ) = 125 W всеки час! С к-стъкло нещата изглеждат другояче: 1,7 W х 20 градуса х 2,23 м2 = 76 W. Спестяваме цели 49 W на час х 24 часа х 25 дни, средно месечно… това са 29 400 W на месец х средно 0.13 лв./kW/h = 3,80 лв. на месец само от този прозорец!

Едно прозрачно флоатно стъкло 4 мм, едно ниско-емисионно стъкло(КА) 4 мм, дистанционер 16 мм
Топлопреминаване (Ug) – 1.4 W/m2/K (без газ аргон)
Топлопреминаване (Ug) – 1.1 W/m2/K (с газ аргон)
Светлопропускливост (Tl) – 79.3 % (газ аргон не оказва влияние)
Соларен фактор (Sf) – 61.3 % (газ аргон не оказва влияние)
Шумоизолация (Rw) – 30 dB

3. Двоен стъклопакет с бяло флоатно и високоенергийно стъкло – 24 мм
Стъклопакетите, в които едното от стъклата е високоенергийно или още наречено стъкло „4 сезона”, се характеризират с няколко основни преимущества:
• Целогодишен климатичен комфорт
• Оптимизирана слънчева защита
• Изключителна термоизолация
• Почти безцветно

Отлична термоизолация е основният показател, който се цели в съвременното жилищно строителство за намаляване на енергийните потребности в сградите и за гарантирано по-ниски разходи за отопление през зимата. В същото време трябва да се вземе предвид и ефектът от слънчевата светлина върху интериора на сградите през лятото, защото от това зависят разходите за климатична инсталация, както и за други устройства за защита от слънчевата топлина. В сравнение с други строителни материали високотехнологичните изолационни стъкла осигуряват отлична термоизолация и контрол на слънчевите лъчи в съчетание с висока прозрачност. Затова те са подходящи и за приложение в жилища. Това позволява да се правят помещения с големи прозорци, без да се притесняваме, че ще бъдем много зависими от промяната на времето, смяната на сезоните и т.н.
Описание на продукта Guardian ClimaGuard Solar съчетава висока степен на термоизолация и ефективна слънчева защита. Намаленият му слънчев фактор минимизира разходите за климатизация и допринася за създаване на оптимална среда в помещенията.
Функции и преимущества Стъклото осигурява интелигентно управление на енергията и защита на околната среда: слънчевият фактор (g-стойност) 42% гарантира ефикасна защита от слънчевата енергия и съответно намаляване на разходите за климатизация. Ниската Ug-стойност (1.1 W/m2/K при стандарт IGU) намалява разходите за отопление при студено време, като дава пряк принос за запазването на климата чрез намаляване на емисиите от CO2. Стъклопакетите с това стъкло разграничават различните дължини на вълните на слънчевата радиация: по-голямата част от инфрачервените лъчи, които иначе биха нагрявали вътрешността на сградата, се отразяват, но не възпират дневната светлина от проникване почти безпрепятствено и напълно.

Едно прозрачно флоатно стъкло 4 мм и едно високоенергиино-бяло стъкло 4 мм, дистанционер 16 мм
Топлопреминаване (Ug) – 1.3 W/m2/K (без газ аргон)
Топлопреминаване (Ug) – 1.1 W/m2/K (с газ аргон)
Светлопропускливост (Tl) – 66.2 % (газ аргон не оказва влияние)
Соларен фактор (Sf) – 42.5 % (газ аргон не оказва влияние)
Шумоизолация (Rw) – 30 dB

4. Двоен стъклопакет с високоенергийно-зелено стъкло – 24 мм
Едно прозрачно флоатно стъкло 4 мм, едно високоенергиино-зелено стъкло 4 мм, дистанционер 16 мм.
Топлопреминаване (Ug) – 1.4 W/m2/K (без газ аргон)
Топлопреминаване (Ug) – 1.1 W/m2/K (с газ аргон)
Светлопропускливост (Tl) – 39.8 % (газ аргон не оказва влияние)
Соларен фактор (Sf) – 30.1 % (газ аргон не оказва влияние)
Шумоизолация (Rw) – 30 dB

5. Троен стъклопакет с високоенергийно и 2 бели стъкла – 36 мм
Едно високоенергиино-бяло стъкло 4 мм, две бели стъкла по 4 мм, два дистанционера по 12 мм.
Топлопреминаване (Ug) – 0.9 W/m2/K (без газ аргон)
Топлопреминаване (Ug) – 0.7 W/m2/K (с газ аргон)
Светлопропускливост (Tl) – 58.9 % (газ аргон не оказва влияние)
Соларен фактор (Sf) – 37.9 % (газ аргон не оказва влияние)
Шумоизолация (Rw) – 32 dB

6. Троен стъклопакет с високоенергийно, бяло и Ка-стъкло – 36 мм
Едно нискоемисионно (Ка) стъкло 4 мм, едно високоенергийно-бяло стъкло 4 мм, едно бяло стъкло 4 мм, два дистанционера по 12 мм.
Топлопреминаване (Ug) – 0.9 W/m2/K (без газ аргон)
Топлопреминаване (Ug) – 0.7 W/m2/K (с газ аргон)
Светлопропускливост (Tl) – 58.9 % (газ аргон не оказва влияние)
Соларен фактор (Sf) – 37.9 % (газ аргон не оказва влияние)
Шумоизолация (Rw) – 32 dB

7. Троен стъклопакет с три бели стъкла – 36 мм
Три бели стъкла по 4 мм, два дистанционера по 12 мм.
Топлопреминаване (Ug) – 1.9 W/m2/K (без газ аргон)
Топлопреминаване (Ug) – 1.7 W/m2/K (с газ аргон)
Светлопропускливост (Tl) – 73.6 % (газ аргон не оказва влияние)
Соларен фактор (Sf) – 69.4 % (газ аргон не оказва влияние)
Шумоизолация (Rw) – 32 dB